เราต่างเคยทำสิ่งที่ถูกและผิดได้ตลอดเวลา

เราต่างเคยทำสิ่งที่ถูกและผิดได้ตลอดเวลา

   เราต่างเคยทำสิ่งที่ถูกและผิดได้ตลอดเวลา
เราต่างเคยทำสิ่งที่ถูกและผิดได้ตลอดเวลา

เราต่างเคยทำสิ่งที่ถูกและผิดมาแล้วในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกม”Gclub“ที่สิ่งเหล่านี้คือเรื่องที่หลีกเลี่ยงไปไม่ได้เลยทั้งโอกาสของความสำเร็จและความผิดพลาดที่เราควรจะต้องมองเห็นถึงสิ่งที่กำลังเป็นไปในทิศทางต่างๆร่วมกันโดยในแต่ละบทบาทที่เกิดขึ้นนั้นมันอาจจะมีทั้งสิ่งที่เราต้องการและไม่ต้องการ

มันก็ยังคงขึ้นอยู่กับว่าเราควรทำอย่างไรในการที่จะมองเห็นถึงความเป็นไปที่เกิดขึ้นซึ่งทุกๆอย่างมันอาจจะทำให้เราได้มองเห็นถึงลักษณะในการกำหนดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมันควรที่จะต้องเป็นไปในทิศทางอย่างไรได้อย่างดียิ่งกว่า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละด้านการพนันอาจทำให้เราได้มองเห็นถึงทิศทางที่ต่างกันไปมันก็ยังคงมีเงื่อนไขที่เราจะต้องเข้าใจในการที่จะมองไปยังความต้องการให้ได้อย่างถูกต้องว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นอะไรควรจะเป็นไปได้ตามสิ่งที่เราต้องการ ในเมื่อทุกอย่างที่เป็นไปนั้นมันอาจจะให้เหตุผลกับเราได้ไม่เหมือนกันมันมีเรื่องราวที่เราจะต้องพยายามมองเห็นถึงจุดบกพร่องและผิดพลาดได้ทั้งสิ้นเสมอ