การปรากฏตัวของเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย

การปรากฏตัวของเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลายในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลเพราะอาจจะมองเห็นได้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในจุดนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความแปลกใหม่ให้กับเรื่องราวใดๆเลยในการที่จะมองเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น

มันจะเป็นไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าการเกิดขึ้นใน Gclub แต่ละด้านมันกลายเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงความหลากหลายที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันว่าเราต้องการที่จะมองเห็นได้ถึงมุมมองแบบใด

ในการที่จะเข้าใจถึงการปรากฏของเทคโนโลยีต่างๆใน Gclub การที่จะมองเห็นว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นมันเป็นไปได้ตามแบบที่ต้องการอย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งทุกๆทางที่เกิดขึ้นมันอาจจะสร้างผลกระทบที่หลากหลาย

โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็เป็นได้และแน่นอนว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาในชีวิตประจำวันก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นจำเป็นต้องบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าเรากำลังพยายามทำอะไร เพื่อที่จะมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างใกล้ชิดมากกว่า