การเล่นเกมการพนันหรือเกม Gclub มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราสามารถมองเห็นได้ถึงความธรรมดาเหมือนกัน

ทุกคนอาจมองเห็นถึงความเข้าใจได้หลากหลายมุมมองและมันเป็นสัญญาณในการที่เราจะได้มองเห็นว่าการปฏิบัติในจุดหนึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ถึงสิ่งที่ต้องการอย่างไรหรือไม่

มันอาจจะอยู่ที่ว่าเรากำลังพยายามเข้าใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในรูปแบบใดได้ดียิ่งกว่าไม่ว่าทุกอย่างที่เราสามารถมองเห็นได้ใน Gclub จุดนี้มันจะเป็นไปในทิศทางแบบใดการที่เราจะได้มองเห็นถึงสิ่งที่กําลังเข้าใจ

มันอาจจะกลายเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ถึงความต้องการที่มีไม่เหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าหลักในความเข้าใจในแต่ละด้านของการเล่นเกมการพนันหรือเกม Gclub มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราสามารถมองเห็นได้ถึงความธรรมดาเหมือนกัน

ซึ่งในระดับของความแตกต่างที่มีผลต่อการลงทุนนั้นมันอาจจะขึ้นอยู่กับความจริงจังที่เราจะได้มองเห็นถึงปัญหาทั้งในภายนอกและภายในของตัวเราเองซึ่งนั่นอาจจะนำมาสู่การถกเถียงทางทฤษฎีและแน่นอนว่าความเห็นที่แตกต่างก็คือจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดปัจจัยมุมมองที่เป็นการพัฒนาต่อไปในต้นตอต่างๆนั้นเอง